070-828 78 16 info@digitalstrategi.se

Digital Strategi
utvecklar din affär

Digital Strategi hjälper dig att nå dina prioriterade målgrupper digitalt och konvertera dem till trogna kunder. Vi tror starkt på att den digitala transformationen sker inne hos varje företag. Digital Strategi vill vara din vägledare i den transformationen.

Idag hjälper vi några av landets största organisationer att växa och effektivisera sin verksamhet genom digitala medier. Det gör vi genom djup kompetens inom process- och organisationsutveckling, tillsammans med vår kunskap om digitala medier och teknik.

Digital Strategi
utvecklar din affär

Digital Strategi hjälper dig att nå dina prioriterade målgrupper digitalt och konvertera dem till trogna kunder. Vi tror starkt på att den digitala transformationen sker inne hos varje företag. Digital Strategi vill vara din vägledare i den transformationen.

Idag hjälper vi några av landets största organisationer att växa och effektivisera sin verksamhet genom digitala medier. Det gör vi genom djup kompetens inom process- och organisationsutveckling, tillsammans med vår kunskap om digitala medier och teknik.

Digital Strategi utvecklar din affär

Digital Strategi hjälper dig att nå dina prioriterade målgrupper digitalt och konvertera dem till trogna kunder. Vi tror starkt på att den digitala transformationen sker inne hos varje företag. Digital Strategi vill vara din vägledare i den transformationen.

Idag hjälper vi några av landets största organisationer att växa och effektivisera sin verksamhet genom digitala medier. Det gör vi genom djup kompetens inom process- och organisationsutveckling, tillsammans med vår kunskap om digitala medier och teknik.

Din digitala vägledare

Vi identifierar vilka era kunder är, var de rör sig digitalt samt vad de gör i sin kundresa. Baserat på den insikten och era affärsmål, sätter vi upp och driver en multikanalstrategi för just dina kunder under projekttiden.

Under våra projekt klarlägger vi nödvändiga processer och kompetenser samt den organisation som krävs för att ni sedan ska kunna göra arbetet fortlöpande, internt i er organisation. Vi analyserar, producerar, vägleder, förbättrar och när ni är redo lämnar vi över i den takt ni önskar.

Sedan 2010 har vi på detta sätt hjälpt företag och ledningar inom ett flertal branscher att förverkliga affärskritiska och framtidsbärande digitala projekt. När du arbetar med Digital Strategi ska du känna att det medför att både din egen och medarbetarnas kompetensnivå höjs. Se gärna några av våra kunder nedan eller kontakta oss för referenser.

 

Din digitala vägledare

Vi identifierar vilka era kunder är, var de rör sig digitalt, samt vad de gör i sin kundresa. Baserat på den insikten och era affärsmål, sätter vi upp och driver en multikanalstrategi för just dina kunder under projekttiden.

Under våra projekt klarlägger vi nödvändiga processer och kompetenser samt den organisation som krävs för att ni sedan ska kunna göra arbetet fortlöpande, internt i er organisation. Vi analyserar, producerar, vägleder, förbättrar och när ni är redo lämnar vi över i den takt ni önskar.

Sedan 2010 har vi på detta sätt hjälpt företag och ledningar inom ett flertal branscher att förverkliga affärskritiska och framtidsbärande digitala projekt. När du arbetar med Digital Strategi ska du känna att det medför att både din egen och medarbetarnas kompetensnivå höjs. Se gärna våra tidigare kunder nedan eller kontakta oss för referenser.