DIGITAL STRATEGI

Vårt erbjudande

Mejsla ut strategi och sätta mätbara mål – identifiera förutsättningar för digital tillväxt

För att effektivt driva tillväxtinsatser behövs tydliga mål. För att kunna göra det krävs en god förståelse om verksamheten – strategier, erbjudanden, kunder, kanaler och existerande mål. Vårt strategiarbete mynnar ut i ett business case med en portfölj av tillväxtinitiativ med konkreta förslag för genomförande och vilken effekt som uppnås.

Specialistteam på plats hos dig med väl beprövade arbetssätt

Våra specialister har gedigen erfarenhet av att etablera ett datadrivet insiktsarbete, driva tillväxtinsatser med tillgång till rätt data och nyttja moderna verktyg. Beroende på vilka initiativ vi jobbar med sätter vi ihop ett team med de specialistkompetenser som behövs för genomförandet. Teamet har tre grundläggande ledarroller; med ledningen, inom teamet och hur vi integrerar din egen verksamhet i arbetet.

Kompetenssäkring för bestående förflyttning

Vårt erbjudande syftar till att din egen organisation tar över efter våra insatser och att ni fortsatt har förmågan att hantera arbetet internt med egna resurser. Det gör vi genom löpande action-learning, utbildning, coachning och rekryteringsstöd under tiden som vårt team driver tillväxtinitiativ.

Hör av dig

Sedan 2011 har vi hjälpt ledande varumärken att förflytta sin förmåga att driva digital tillväxt.
Vi vill gärna höra om era utmaningar.