070-872 99 64‬ info@digitalstrategi.se
Välj en sida

Kunskap

Vi lär oss ny teknik och lösningar som vi applicerar på oss själva och våra klienter för att kunna hjälpa dem

Kreativitet

Vi använder vår kreativitet kombinerat med våra kunskaper för att kunna utveckla oss och er affär

Affärssinne

Vi hittar möjligheter i din affär och hjälper dig att utnyttja dem

Kunskap

Vi lär oss ny teknik och lösningar som vi applicerar på oss själva och våra klienter för att kunna hjälpa dem

Kreativitet

Vi använder vår kreativitet kombinerat med våra kunskaper för att kunna utveckla oss och er affär

Affärssinne

Vi hittar möjligheter i din affär och hjälper dig att utnyttja dem

Vårt arbetssätt

Vi utgår från din affär och verkligheten på vägen för att bedöma var du får bäst affärsmässig nytta av att arbeta via digitala kanaler. Vi hjälper dig att sätta mätbara mål och kan bemanna och genomföra projektet hos dig i samarbete med din personal. Vi hjälper dig även att kravställa på dina befintliga leverantörer för projektets räkning eller genom att bistå med nödvändig webb- och grafisk produktion.

Den digitala affären visar sig med tiden bli mer och mer affärskritisk för alla organisationer. Vi tror därför att alla företag ska äga den inne i sin egen organisation. Det innebär att vi hjälper dig identifiera vilka kompetenser du måste ha i organisationen och vilka processer som måste finnas. Det betyder också att ett viktigt mål vi har är att utbilda dig och din personal så att vi i slutet av projektet kan överlämna den fortsatta driften i era egna händer.

Vi använder den senaste tekniken

När det kommer till digital marknadsföring och produktion har vi på Digital Strategi många års erfarenhet. Vi vet vad som fungerat tidigare, men vi vet också att nya metoder ständigt utvecklas och att dessa måste testas och utvärderas om vi ska fortsätta lyckas. Vi ser därför till att använda de senaste metoderna inom marknadsföring, strategi, produktion och design. Vi utvärderar alltid nyheter inom vårt område.

Analysera

Första steget är alltid att få en insyn i din digitala närvaro och hur väl dina sidor fungerar. Vi ser då över mål och syfte med dina digitala kanaler och din digitala kommunikation.

  • Hur bra det verkar fungera?
  • Var finns utvecklingspotentialen idag?

Era konkurrenters aktivitet och närvaro kartläggs och vi ser över var dina primära målgrupper rör sig, samt hur dina nyckelsegment och personas kundresor ser ut. Vi analyserar också vilket material du har internt för att se om- och hur det skulle kunna paketeras, samt presenteras digitalt för bästa effekt. Till vår hjälp har vi den senaste tekniken och strävar alltid efter att utnyttja all kraft som de senaste digitala verktygen kan ge oss.

Paketera

När vi har bilden klar för oss sätter vi upp nödvändig infrastruktur för att på bästa sätt nå de satta målen. Vi säkerställer relevant innehåll och nödvändig mätning. Våra kanalspecialister sköter de aktiviteter som vi ser krävs. Dessa har inriktning mot sök, sociala medier, affiliates, bannerannonsering, Content- och Inbound Marketing.

Vi har en bred kompetens gällande annonsnätverk och tjänster, vilket gör att vi alltid kan anpassa vår arsenal av verktyg efter era behov. Avseende Inbound Marketing arbetar vi, när det är lämpligt, främst med Hubspot men lika ofta med mindre svenska leverantörer som APSIS. Med tanke på vår bredd när det gäller partners, blir val av verktyg och metod för olika digitala aktiviteter aldrig något hinder, snarare en möjlighet och ett sätt för oss att samla ihop all din kommunikation på ett ställe.

Producera

Vi bygger och producerar sedan det du behöver både gällande webb, funktion och grafiskt material. Vår erfarenhet av WordPress är stor och vi har byggt hundratals kampanj- och landningssidor där konvertering av kunder står i fokus.

Plattformen WordPress tillsammans med metoden Growth Driven Design gör att vi snabbt kan sätta upp dina nya digitala plattformar och sedan fortlöpande analysera, rapportera och optimera baserat på kundernas faktiska beteende. Dina hemsidor blir på detta sätt ständigt relevanta både sett till innehåll, design och funktion. Metoden kan självklart appliceras på den digitala plattform du har implementerat sedan tidigare. När webbplats eller annan plattform sedan ska generera nya besökare anpassar vi SEO och skapar banners för annonskanaler.

 

Optimera

Vi etablerar en fortlöpande återrapportering av resultat till dig via en digital projektansvarig hos oss, och/eller via en av våra strateger. När vi ses kommer du att få presenterat det utfall vi sett, de slutsatser vi dragit, de åtgärder vi gjort, samt vad vi rekommenderar framöver. Presentationen gör vi för och till marknadsförare. Den har med andra ord bäring mot dina affärsmål och ger mening för dig och projektet.

Om vi valt att arbeta med Growth Driven Design (GDD) kommer vi att justera innehåll och kanaler fortlöpande baserat på de kundbeteenden vi ser. För oss är en digital plattform dynamisk och levande och ska alltid sträva efter att optimeras till nästa nivå beroende på dina kunders behov och efterfrågan.