070-872 99 64‬ info@digitalstrategi.se
Välj en sida

Sökmotormarknadsföring (SEM)

Syns på Google genom annonser

SEM står för Search Engine Marketing och innefattar annonsering på sökmotorer. Det kan även benämnas som SEA (Search Engine Advertising), PPC (Pay Per Click) och sponsrade länkar. Det är betalda aktiviteter med syfte att synas på sökmotorer (Google) och därigenom dra mer trafik till hemsidan och i slutändan få fler att köpa eller ta del av dina produkter/tjänster.

SEM är en viktig del av Outbound Marketing och kännetecknas av hög mätbarhet, hög interaktionsgrad hos besökarna och ofta bra avslutsfrekvens i förhållande till andra kanaler.

Sökordsbudgivning

 

Sponsrade länkar säljs i nätverk genom att man köper sökord som sedan inkluderas i sökordsannonser. En auktion körs varje gång en person söker på något och då avgörs det vilka annonser som visas och i vilken ordning. Varje sökord har ett CPC-bud (Cost Per Click). Budet anger högsta beloppet du är villig att betala varje gång någon klickar på din annons. Det blir din högsta kostnad per klick (högsta CPC-bud).

Vi hjälper dig att välja ut de sökord som är relevanta för er verksamhet och som ger bäst avkastning.