070-872 99 64‬ info@digitalstrategi.se
Välj en sida

Market Automation

Förenkla kommunikationen med dina kunder

Hur vet du att rätt person får rätt budskap, och det vid rätt tillfälle? Att sköta den här typen av marknadsföring manuellt är en komplicerad och ytterst omständlig process med ett fåtal kunder. Med en stor kundbas är det i praktiken omöjligt. Detta innebär för de flesta att kommunikationen med kunden blir generell, och därför riskerar att bli både intetsägande och irrelevant. I bästa fall en bortslösad möjlighet till interaktion med kunden, i sämsta fall en process där ni känns påträngande och störande, vilket i sin tur leder till dålig kundnöjdhet. Låt oss hjälpa er att automatisera kommunikationen, så att era kunder får ett budskap som är relevant för just dem, när de är som mest mottagliga.

 

En viktig del i processen kring Inbound Marketing är att kunna ge en kund ett relevant budskap när den är som mest mottaglig för det. En lösning på det är vad som kallas Market Automation. Kortfattat går det ut på att med hjälp av kunskap om kunden detaljstyra vilken budskap hen får se, och när det visas. Detta sker genom att sätta upp ett kluster av budskap, och sedan filtrera vilket budskap som visas när och för vem baserat på beteende och respons, utifrån givna parametrar. Vi använder oss av informationen i befintliga kommunikationskedjor, eller tar där det behövs fram information om era önskade målgrupper, så kallade personas, som sedan kan användas för att anpassa budskapet. Vi sätter också upp triggers, definierade krav, som aktiverar händelser och delar in era kunder i olika segment, allt för att de ska få bästa möjliga budskap exponerat. Vi sätter också upp och administrerar market automation-verktyg samt hanterar och analyserar kunddata fortlöpande för att ni hela tiden ska kunna använda er av informationen i er övriga marknads- och säljstrategi.