DIGITAL STRATEGI

Vårt medielandskap har förändrats och det är klurigt att nå ut brett. Inget nytt i det. Så har det varit en tid nu. Vår erfarenhet är att det inte finns några silverbullets eller cheat sheets som man enkelt kan följa för att nå framgång. Du måste ha tekniken, rätt kompetenser och processerna på plats. En stor utmaning bara det. Vårt erbjudande bygger på detta faktum och vi är övertygade om att den säkraste vägen till framgång är att vi gör det tillsammans. Till en början leder vårt team arbetet, på plats hos dig, som också utför en stor del av det praktiska arbetet. Vi gör det för att nå effekt snabbt och på så sätt skapar vi förutsättningar för att få tid och resurser för att arbeta med de långsiktiga och ofta svårare frågorna. Vi genomför i tre tydliga leveranser – tillväxt – bygga intern förmåga och etablera processer. I klartext öka försäljningen, säkerställa tekniken och skapa egen intern förmåga.

Att konvertera från en traditionell marknadsföring och försäljning till digital bygger på fem steg.

Förstå din publik – Hur hänger din kundresa ihop och hur inverkar din marknadskommunikation på den? Det är samma gamla visa men i din nya digitala tillvaro har du tillgång till data på en näst intill övermäktig nivå. Men rätt utnyttjat är detta ditt nya guld. Utifrån denna skapar du insikter. Baserade på dina egna data och externa källor.

Skapa en bra kundupplevelse – Kort och gott: Det måste hänga ihop. Från det du väckt mitt intresse till dess jag utnyttjat din kundtjänst och att känslan jag har är bra. Då stannar jag hos dig. Det som är nytt är att jag inte bara jämför dig med dina närmsta konkurrenter. Jag jämför dig med min bästa kundupplevelse i ”alla kategorier”. Det räcker inte att vara bäst i branschen du måste sträva mot högre mål.
Din kommunikation måste vara relevant. I en digital värld innebär det att använda dina datadrivna insikter för att anpassa budskap och kanal utifrån det du vet om den publik jag tillhör. Det vill säga rätt budskap, på rätt plats och i rätt tid.

Maximera din räckvidd och effekt – Det finns utmärkta verktyg för att maximera dina medieinvesteringar och få ut mest möjliga effekt genom smart kanalsamverkan och frekvens.

Mäta värdet i varje interaktion – Dina kunder kommer att använda olika enheter (mobil, plattor, tv:n, datorn etc) och välja olika kanaler (app, hemsida, sociala media mm). För att få ordning på hur dessa interaktioner och kanalval hänger ihop genom hela köpprocessen använder vi olika attributionsmodeller.
Med dessa som hjälp kalibrerar du din budget på ett meningsfullt och korrekt sätt.

Automatisering – Att gå från kampanj till ”always-on” kan lätt bli resurskrävande, framförallt om allt ”det nya” ska läggas på toppen av det du redan gör. Vägen framåt är att nyttja teknik och metodik för att automatisera. Inte enbart av kostnadsskäl utan främst för att skapa konsekventa, användbara och personliga kundupplevelser som du kan skala upp. Då har du en bra grundförutsättning för att nå framgång och ökad lönsamhet.

Vill du veta mer om hur vi hjälper större företag att lyckas med sin omställning? Kontakta mig idag peter.sund@digitalstrategi.se

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Digital omställning i rekordfart – fyra spaningar för 2021

Digital omställning i rekordfart – fyra spaningar för 2021

På grund av pandemin har vi tvingats till en chockdigitalisering. Vi har på rekordtid lärt oss att sköta våra jobbmöten, köpa våra livsmedel, hålla kontakt med nära och kära och delta i skolundervisningen digitalt. Vi har blivit digitala. Köpbeteenden ändras nu...

Fem omställningstips vi tar med oss från året

Fem omställningstips vi tar med oss från året

När vi summerar 2020 kommer det vara året som tvingade oss att ändra våra vanor. För oss som livnär oss på digital omställning ett smått fantastiskt år. Att få vara med om en så snabb omställning som sker nu är långt över vad även de mest optimistiska kunnat hoppas...

Ledning och digital utveckling

Ledning och digital utveckling

När man tittar närmare på digitalt mogna organisationer har dom tydliga likheter. Ledningen har ett tydligt ledarskap i förändringsarbetet där man utgår från digitaliseringens möjligheter. I organisationer med en lägre mognadsgrad har man hanterat den digitala...