DIGITAL STRATEGI

Jacob Sebardt, med en lång bankkarriär bakom sig i SEB, ansluter nu till Digital Strategi som Digital Transformation Manager.

Jacob har de senaste 15 åren arbetat på SEB med en mängd olika roller. Han har arbetat på bankens alla mötesplatser; som rådgivare på kontor, som chef på Telefonbanken och digitalt som Affärsansvarig och nu som senast chef för Digital Försäljning. Jacob har även haft roller som produktchef för Fonder och Värdepapper, samt som ansvarig för Bolån och hela finansieringsområdet i SEB.

–Jag har under stor del av mitt yrkesliv arbetat med försäljning, transformation och affärs- och produktutveckling, berättar Jacob. Det är med den bakgrunden och kunskapen som jag nu tar nästa steg i min egen utveckling, där jag hittade Digital Strategi som är ett spännande bolag i tillväxt med rätt förutsättningar i människor, processer och teknik, och där jag kan vara med och bidra till att företag och organisationer kan bygga egen förmåga till digital transformation och försäljning.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!