070-872 99 64‬ info@digitalstrategi.se
Välj en sida

Growth Driven Design

Alltid uppdaterad, alltid anpassad

Traditionellt sett har webbproduktion inneburit en lång uppstartsfas, en omständlig utvecklingsprocess och lansering, varefter webbplatsen lämnats orörd. I en ständigt föränderlig digital värld har detta allt som oftast inneburit att webbplatsen varit utdaterad redan när den visas upp för allmänheten, och att informationen på den snart varit inaktuell. Med Growth Driven Design slipper du riskerna och får i stället en webbplats som hela tiden är anpassade utifrån dina besökares behov och förväntningar.

När vi utvecklar en webbplats med Growth Driven Design sätter vi snabbt upp en första version av sajten, baserad på era önskemål och era besökares förväntade behov. Utifrån det mäter och analyser vi hur besökarna beter sig, vad som är intressant och vice versa. Därefter anpassar vi sidor och innehåll baserat på resultaten och påbörjar nya mätningar. Denna process upprepas vanligtvis på 30-dagarsbasis, vilket innebär att er webbplats får en uppdatering varje månad. Det gör inte bara att sidan blir mer relevant för era besökare, utan också att den blir en levande del i en digital marknadsstrategi. Vad vi lär oss om era besökare ger nytta i alla typer av marknads- och säljstrategiarbete.