DIGITAL STRATEGI

Föreläsning om tillväxt på Berghs School of Communication

Som en del av programmet Berghs upgrade – Digital Design föreläste Martin Kjell den 8 oktober 2018 om betydelsen av design för att driva digital tillväxt.

Ett viktigt medskick var betydelsen av ledningens roll att leverera en riktigt bra brief som möjliggör effektiv samverkan mellan det kreativa teamet och teamet de som ska genomföra den säljdrivande kommunikationen. En bra brief ger ett tydligt nuläge och en målbild, i form av konkreta mätbara KPI: er, för vad som ska uppnås med den digitala kommunikationen i utvalda målgrupper. Den preciserar vad som är avsatt i form av tid och resurser för att målen ska uppnås. Briefen ska tas fram av ledningsgruppen och den ytterst ansvariga beslutsfattare ska vara med i det löpande arbetet. Bara då ges arbetet den tyngd och den interna förankring som krävs för att ambitioner, medel och mål ska sättas på den nivå som krävs för att kontinuerligt driva tillväxt. En bra brief skapar förutsättningar för digital design som ger stor effekt.

För att ledningsgruppen ska kunna få ihop en bra brief måste de enligt Martin förstå vad det innebär att leda och stötta team som arbetar agilt, datadrivet och tvärfunktionellt. Det är ett ledarskap som innebär att peka ut en tydlig riktning, men inte detaljstyra. Fokus skall ligga på att skapa rätt förutsättningar och vara närvarande för att fatta viktiga beslut för att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Kontrollen ligger i att kunna förstå och agera på resultaten, istället för magkänsla, erfarenhet eller andra liknande argument.

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!