DIGITAL STRATEGI

Äntligen får vi tillfälle att tacka våra fantastiska medarbetare och tillitsfulla kunder för många år av stabil obruten tillväxt – tack vare er är vi nu ett Gasellföretag!

– Att få Gasellen betyder att man är ett av Sveriges snabbast växande företag, vilket är ett kvitto på att vårt erbjudande är attraktivt för både kunder och medarbetare, befintliga och nya. Vår stabila tillväxt möjliggör att kunna fortsätta rekrytera marknadens bästa talanger och få ta oss an nya spännande utmaningar med god lönsamhet och kvalitet, samt breddning och fördjupning av vårt erbjudande. Det skapar i sin tur goda möjligheter att expandera både i Sverige och internationellt. Jag är väldigt stolt över utmärkelsen och ser mycket fram emot vår fortsatta tillväxt-resa, säger Allan Russel, CEO Digital Strategi Skandinaven AB.

Kriterierna för att bli Gasellföretag:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret undersökningsperioden (företagets fyra senaste årsredovisningar).
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

För mer information se:  gasell.di.se

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!