DIGITAL STRATEGI

På grund av pandemin har vi tvingats till en chockdigitalisering. Vi har på rekordtid lärt oss att sköta våra jobbmöten, köpa våra livsmedel, hålla kontakt med nära och kära och delta i skolundervisningen digitalt. Vi har blivit digitala.

Köpbeteenden ändras nu snabbt. Redan innan pandemin kunde vi se en tydlig trend med ökad e-handel och framförallt ett beteende där mobilen och butik samverkar i allt högre grad. Under pandemin accelererar framförallt daglivaruinköpen och det lär bli ett beteende som kvarstår även när vi kan röra oss fritt igen.

Under 2020 tvingades många varumärken att ompröva sina strategier och förstå nya kundresor. Det är många kunder som idag praktiskt taget enbart har en digital relation med ett varumärke. De som lyckas skapa enkla och värdehöjande digitala kundresor kommer att överleva, de övriga får det kämpigt.
Varumärken som har erfarenhet av omnikanalsmarknadsföring och har utvecklat en gedigen digital förmåga är väl rustade för konkurrens, även från nya uppstickare. Den ökade betydelsen av digital konkurrensförmåga kommer att driva ökade kostnader för den digitala närvaron. Vi kommer garanterat att se en annonsprissättning som motsvarar den ökade betydelsen.

Om 2020 var året då du insåg att din kärnverksamhet behöver en solid digital närvaro, måste du hitta en bra plattform och agera utifrån. Det här är ditt nya normalläge. Självklart kommer inte de effekter som är direkt relaterade till pandemin bestå för alltid, men kunden kommer fortsatt att kräva en väl fungerande heldigital kundresa.

Den goda nyheten är att idag finns alla plattformar du behöver för att lyckas. Det du behöver är resurser, tålamod och kunskap. Den mer utmanande delen är att hitta rätt digitalt tonläge och nå fram.

Spaningar för 2021:

Personalisering. Både produkter och tjänster. De som kan erbjuda en produkt eller tjänst som i en hög grad kan personifieras vinner. Det kan vara allt från enkla lösningar som att brodera mina initialer till ett helt måttsytt plagg.

Hållbarhet. En tydlig trend inom e-handel är hållbar konsumtion. Enligt Harvard Business Review uppgav 65% av de personer som deltog i ett forskningsprojekt att de helst vill köpa från varumärken som målmedvetet strävar efter hållbarhet. Det är högst troligt att vi får se grönare lösningar inom logistik och transporter bland e-handelsbolagen.

Fyra trender för 2021:

  • Fortsatt ökning inom e-handeln, men i något lugnare takt
  • Ökade priser för online annonsering
  • Personalisering av produkter och tjänster
  • Fokus på grönare logistik och transporter bland e-handlare

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev!

Unik insyn i arbetet som Digital Strateg

Unik insyn i arbetet som Digital Strateg

Hej Kristin Molin! Vad är din roll på Digital Strategi?Jag jobbar som Digital Strateg med fokus på lojalitet och retention. Hos våra kunder är min främsta roll att se hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en bättre kundupplevelse som bidrar till att kunden...

Fem omställningstips vi tar med oss från året

Fem omställningstips vi tar med oss från året

När vi summerar 2020 kommer det vara året som tvingade oss att ändra våra vanor. För oss som livnär oss på digital omställning ett smått fantastiskt år. Att få vara med om en så snabb omställning som sker nu är långt över vad även de mest optimistiska kunnat hoppas...

Ledning och digital utveckling

Ledning och digital utveckling

När man tittar närmare på digitalt mogna organisationer har dom tydliga likheter. Ledningen har ett tydligt ledarskap i förändringsarbetet där man utgår från digitaliseringens möjligheter. I organisationer med en lägre mognadsgrad har man hanterat den digitala...