DIGITAL STRATEGI

Language

Sag #2

En af Sveriges største fagforeninger.

At gå fra en forventet medlemskabskrise til at overgå tilstrømningsmålene

– Fagforeningens medlemstal var faldende i årevis på grund af fagforeningens manglende tiltrækning af nye unge medlemmer.

– Digital Strategi analyserede situationen og konkluderede, at potentialet til at tiltrække nye medlemmer via digitale kanaler var højt. Det var imidlertid nødvendigt at tage et bredt udgangspunkt for spørgsmålet, da fagforeningens digitale erfaring var lav.

– Digital Strategi fik til opgave at genopbygge fagforeningens digital kunderejse med det mål at øge medlemstallet med 50% på fem år..

– I det forslag vi fremlægger, satser vi ikke blot på at nå dette mål, men også at sikre, at fagforeningen selv har kapacitet til at køre sine digitale kanaler med succes.

– Missionen blev fuldført af et team af erfarne specialister og ledere fra Digital Strategi. Efter tre år blev missionen gennemført, og der blev etableret en høj og stabil medlemskabsvækst.

– De tre vigtigste succesfaktorer var som følger: krisebevidsthed blandt den øverste ledelse, der banede vejen for at løse problemet på en holistisk måde; løsning af problemet blev ikke betragtet som en ulejlighed af arbejdsstyrken, men som en mulighed for at vokse; og endelig den tillid, der tidligt blev givet til Digital Strategy efter at have set, hvor godt de oprindelige projekter gik.

Sag #3

En offline-leder er ved at blive en online-leder