DIGITAL STRATEGI

Language

Arbejdsmetode

Arbejdsmetode

En plan gennemprøvet i kamp

Vores arbejdsmetode er let at forstå for enhver potentiel klient, og nemt for os at holde fast i, når der skrues op for varmen i den digitale forandringsproces. Planen er blevet afprøvet og testet og har vist sig at fungere – hver gang.

 

Nøglefaktoren i denne første fase er ambition. Når vi starter med nye klienter, oplever vi ofte, at klientens mål ikke er sat højt nok i forhold til, hvad den digitale transformation skal resultere i. Målene er ofte dårligt definerede og derfor vanskelige at måle. Lad os ændre det. Vi er en en ambitiøs, resultatorienteret, logisk drevet virksomhed. Det er i vores natur at sigte højt og sætte klart definerede, målbare og realistiske ambitioner sammen med klienten.

I denne fase definerer vi også en taktisk plan for vækstdrivende projekter, som Digital Strategi implementerer sammen med klienten i den næste fase. Disse projekter beskrives nærmere i en forretningsplan, der er aftalt af begge parter, inden de går ind i næste fase.

 

Faserne for digital vækst og forandringsledelse løber parallelt i resten af projektets levetid. Den digitale vækst handler om at bakke vores påstand med handling, så at sige. Få ting er værre for en virksomhedsleder end at have en fantastisk plan og ikke nok styrke til at få den gennemført. Men det er her, vi adskiller os fra så mange andre. Denne fase handler om at sætte tropperne ind og sende et dedikeret hold, ledet af den samme person, der styrede klienten gennem strategifasen.

Dette stadium er hvor vækstfremmende ændringer sker i virkeligheden, og det begynder som regel med en eller to hurtige sejre for at skabe et positivt fundament for ændringer, der har større potentiale, men tager længere tid at opnå.

 

I strategifasen sætter vi krav i form af roller, som skal være til stede for, at klienten fortsat kan køre processerne, når vores projekt er fuldført. Denne fase drejer sig om at sætte disse roller på plads. En vigtig del i at opnå dette, er at sætte evne-orienterede klientmål i form af færdigheder og viden. Vi arbejder derefter sammen for at opnå disse, for eksempel gennem træningssessioner ledet af os.

Denne fase handler også om at forbinde kanaler og opløse organisatoriske siloer. At vise klienten hvordan man anlægger en constant-learning-mentalitet, smidige processer, at træffe data-drevne beslutninger og internt samarbejde på nye måder.

Læs mere:

Vores tillbud

Digital Strategi

 

Vi tager ledelser på topniveau gennem en dybdegående forretningsanalyse for at nå frem til en anbefaling for fiskale vækstinitiativer.

Digital vækst

 

Vores dedikerede team arbejder på stedet for at skabe kort og langsigtet vækst i flere kanaler, altid i tæt samarbejde med klienten.

Forandringsledelse

 

Securing a lasting growth-driven digital transformation by developing the people, processes and organisations of our clients.